Добре дошли

Изпълнителни дела

Изготвяне на документи, налагането на запори, възбрани

Наказателно право

Защита по обвинения, защита при задържане от органите и др.

Семейно право

Спор за родителски права, развод по взаимно съгласие

Търговско право

Търговски сделки,облигационно право, търговска несъстоятелност.

Административно право

Обжалване на административни актове, наказателни постановления и ревизионни актове.


Адвокатско дружество "Зотева, Рашев, Пешев" е дружество, учредено и действащо съгласно Закона за адвокатурата. Дружеството е вписано в регистъра на адвокатските дружества на Окръжен съд Благоевград, както и в регистъра на адвокатските дружества към Адвокатска колегия Благоевград под номер: 2000000527.
 

Дружеството предоставя на своите клиенти процесуално представителство в областта на гражданското, търговското, административното и наказателното право, участие в подготовката, воденето на преговори и сключване на граждански и търговски сделки, както и правни консултации в областта на гражданското, търговското, административното и наказателното право.

 

 

Контакти

Адвокатско дружество  "Зотева, Рашев, Пешев"

Офис
Благоевград 2700
Ул. Тодор Александров 43 Б
Етаж 2

Тел.  + 359 73 88 76 39
Факс + 359 73 88 76 39

Е-mail: lawblg@abv.bg
 

Къде да ни намерите